TEENUSED


1. Asjaajamis- ja dokumendihalduse teenuse osutamine

 • Juhenddokumentide koostamine (näiteks asjaajamiskord, arhiivi ohuplaan, dokumentide loetelu)
 • Individuaalne nõustamine
 • Inforessursside ja protsesside kirjeldamine

2. Arhiveerimisteenuse osutamine

 • Dokumentide süstematiseerimine
 • Dokumentide füüsiline korrastamine
 • Dokumentide kirjeldamine (arhivaalide loetelu, nimistu)

3. Dokumendihalduse ja arhiivitööalase täiendkoolituste osutamine

 • Organisatsioonisisene täiendkoolitus asjaajamisest, dokumendihaldusest
 • Organisatsioonisisene täiendkoolitus arhiveerimisest

4. Digitaalse arhiivihalduse teenuse osutamine

Arhiivihaldus võimaldab

 • eestikeelne kasutajaliides
 • veebipõhine ligipääs arhiivikirjeldusele
 • dokumentide loetelu ja arhivaalide loetelu sisestamine ja muutmine
 • digitaaldokumentide lisamine
 • automatiseeritud aruandlus (arhivaalide loetelu, nimistu, hävitamisaktid, vastuvõtmise-üleandmise aktid)
 • erinevad kasutajaõigused

Küsige pakkumist!